...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
STJÄRNPORTSKOMMONDOT (SPK) 

 

 

Den Amerikanska Militären skickade ut det första Stjärnportsteamet till planeten Abydos 1996 (långfilmen STARGATE), men programmet lades i malpåse omedelbart därefter. Porten flyttades sedan till en bas belägen vid Cheyenne Bergen i Colorado under NORAD, 28 våningar under ytan.

 

1997 gjorde en utomjordisk räd Flygvapnet medvetet om det faktum att Stjärnporten var betydelsefull och en fortsatt säkerhetsrisk. En del talade för att man skulle begrava eller förstöra den. Men Överste Jack O'Neill ledde ett andra team genom porten, och övertalade sina överordnade att Stjärnporten är det viktigaste objektet på planeten. Som kan användas för att föra hem avancerad utomjordisk teknologi för att försvara Jorden mot framtida attacker ("Children of the Gods").

 

 

Presidenten höll med om detta, och han skapade Stjärnportskommandot (SGC). Under befäl av Major General George Hammond, nästan 20 team (bestående av fyra medlemmar var) utforskar andra världar från Cheyennebergen. Där dom söker efter avancerad teknologi till Jordens försvar mot Goa'uld och andra, okända och fientliga raser. Programmets andra uppdrag är att etablera diplomatiska relationer med invånarna på andra världar.

 

 

Bild från avsnittet 2010
General George Hammong Doktor Janet Frasier
Sergeant Harriman Doktor Carolyn Lam

 

 

SGC är en topphemlig militär operation, finansierat av den Amerikanska regeringen. SG-1s två militära medlemmar är Flygvapen officerare, även andra grenar i militären är representerade vid SGC (som SG-3s Marinsoldater). General Hammond lämnade sin post som befälhavare på SGC, för drygt 1 år sedan.

 

Stöd för alla dessa SG team är Dr. Janet Fraiser, som är överläkare på basens medicinska avdelning. Fraiser avled av sina skador under ett uppdrag på en annan planet.

 

 

Stjärnporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För tusentals år sedan, använde en utomjordisk ras som endast är kända som De Gamla, sin teknologi för att bygga ett nätverk som består av mer än 1 000 Stjärnportar över hela galaxen. Även i närliggande galaxer. Dessa portar skapar ett "maskhål" -- en interdimensionell kanal mellan två portar, som tillåter i det närmaste omedelbar färd mellan olika planeter.

 

Materia delas upp i sina beståndsdelar för att sedan skickas igenom maskhålet, för att på den andra sidan åter bli samlad av porten på den andra sidan. Jordens stjärnport skyddas av en så kallad iris, som är placerad precis vid maskhålets händelsehorisont. Som endast öppnas om rätt kod skickats från någon av SG-teamens GDO:s, även Tok'ra och Tollan har fått egna på senare tid.

 

Sju av de 39 symbolerna (representerar stjärnkonstellationer) på porten självt som måste "ringas", i en specifik ordning, för att kunna öppna ett maskhål till en annan planet. Sex symboler lokaliserar den exakta placeringen för en annan port i den tredimensionella rymden, och den sjunde tjänar som ursprungspunkten.

 

Som standard, tillåter en 7-symbolers portadress resor inom samma galax. Genom att använda Stjärnportens ÅTTONDE symbol gör att man kan bege sig till en annan galax. Och en NIONDE chevron kommer att tillåta teamet/en att nå ännu längre bort ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjärnporten fungerar bäst med en "ringhem apparat" (RHA), som ger kraft till porten och har tryckknappar med portarnas symboler som används för att slå upp adresserna. Ingen RHA hittades vid porten som grävdes fram i GIZA, och det dröjde 15 år och två superdatorer för den Amerikanska militären att få fram ett datorsystem för Stjärnportens kontroll vid Stjärnportskommandot.

Adressen till P3W451 Planeten som sögs in i ett svart hål

Men fyra år senare upptäckte man att RHA apparaten, hade hittats av Nazisterna ett par år tidigare vid Giza. Efter Andra Världskriget, hade Ryssarna tagit denna. Vilket SPK fick reda på när dom blev tvungna att hjälpa dem, med att stänga deras port.

 

Två Stjärnportar placerades på Jorden, när människan var i sin linda. När en annan utomjordisk ras, Goa'uld -- fann Jorden, så gjorde dom människorna till slavar. Efter en revolution för ungefär 10,000 år sedan, begravde man Stjärnporten. Ännu en Stjärnport hittades senare i Antarktis, efter att något gått snett under en resa tillbaka till Jorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1928 grävde en Svensk arkeolog upp den ena Stjärnporten vid Gizaplatån i Egypten, hans dotter Catherine Langford var med där. (Hon blev senare i livet involverad när det första teamet reste till Abydos genom porten). Den hamnade senare i den Amerikanska regeringens ägo, som kände igen dess teknologiska potential.

 

Men man påstod under många år att man inte lyckades att få den att fungera, då sanningen är att man lyckades att öppna ett maskhål 1945. Men då försökspersonens rep gått av, trodde man att han försvunnit och man övergav vidare försök fram till slutet att 1990-talet.

 

 

 

 

 

 

Diverse SGC-Personal m.m.

 

Överste Harold Maybourne- Tom McBeathMaybourne arbetade vid NID, en hemlig regeringsorganisation. Innan han blev fälld för högförräderi. Han fick senare hjälp av O'Neill att komma ut ur fängelset.

Vilket får honom att hjälpa O'Neill vid ett flertal tillfällen som tack.

2003 blir han och O'Neill strandsatta på en övergiven planet. 1 år senare blir SG-1 tvungna att åter rädda honom, efter att den planet han bosatt sig på är på väg att angripas av Goa'uld.

 

Överstelöjtnant Samuels - Robert WisdenTidigare var han General Hammonds adjutant, Samuels är en politisk motståndare mot SGC.

 

Charles Kawalsky - Jay AcovoneEn av dom som deltog i det första uppdraget genom en Stjärnport, dödas efter att blivit infekterad av en Goa'uld parasit. Var god vän med Jack O'Neill.